leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/03/20 ساعت 11:07

ستاد تبلیغاتی احمدی نژاد در تلویزیون

اینکه تلویزیون کاری کنه که محمود احمدی نژاد رای بیاره هیچ دور از تصور نیست. 

به سر خط اخبار دیروز ظهر در اخبار نیمروزی شبکه یک توجه کنید. 

 

۱. فروش بی سابقه نفت : مصاحبه با وزیر نفت 

۲. عرضه سهام سومین بانک دولتی در بورس تهران : مصاحبه با مدیر عامل بانک تجارت و اینکه این قرار داد میلیاردی در شش دقیقه بسته شده است. (مگه امضای قرار داد بیشتر از این وقت می خواد؟)

۳. مصاحبه با رئیس بانک مرکزی : توضیح اینکه چرا نرخ تورم ۱۵ درصده 

۴. کاشت گیاهان دارویی در شمال کشور: عنوان آمار میزان کشت در هر هکتار 

۵. گزارشی در دهلی نو : اینکه چقدر مردمش در سختی دارند زندگی می کنند.   

(و در اینجا همه چی بر وفق مراده...) 

۶. راه اندازی قطار کرمان-بم-زاهدان  

و اصلا هم تلویزیون در خاموشی تبلیغ نمی کنه...  

تمام این اتفاقات خوب باید در همین یکی دو روز باقی مونده بیوفته... 

تلویزیون هم باید تو همین یکی دو روز بره با بانک مرکزی مصاحبه کنه. 

و چند برنامه تلویزیونی دیگه که می تونید ببینید. 

مثل برنامه منطقه ممنوعه.