leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/03/31 ساعت 18:50

عکس های تکراری

سلام ، با اینکه ممکنه  این عکس ها رو این روزها زیاد دیده باشید اما تو این اوضاع دوباره دیدنشون خالی از لطف نیست. این عکس ها رو گذاشتم تا بعضی ها از توی توهم بعضی چیزا بیان بیرون ...  

(چه کسی شیشه های ماشین مردم را می شکند ؟) 

آیا غیر از این است که به این افراد گفته باشند که این کار را بکنند ؟ 

البته نشانه رفتن آن سرباز به بالای یک ساختمان هم کم سوال بر انگیز نیست. آیا قصد دارد به افرادی که در خیابان جز معترضین نیستند شلیک کند ؟

  یک عکس تکراری  

 

منبع اصلی عکس بالا  رو ندیدم

عکس پائین از سایت : ‌BBC