leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/12/05 ساعت 03:35

در پرنده نیست

در بازه

باز هم پرنده است

در پرنده نیست


عبدالمالک ریگی را گرفتند . چه خوب . اما چه بد که تا چند روز دیگر او را هم می آورند توی تلویزیون ، دادگاه اعترافاتش پخش می شود ، خودش را وابسته به تمام دنیای غرب می داند و محاکمه می شود و  آدم را یاد تک تک افرادی می اندازد که بعد از انتخابات برای گرفتن حقشان توی خیابان آمدند و  نیامدند و به نا حق به زندادن افتادند و بعد ...

باقی اش را تماممان از تلویزیون دیدیم. آیا حق کسی که یک عده را به راحتیِ آب خوردن در خیابان و بیابان قربانی اهداف خودش می کند با کسی که حالا گیریم در روز عاشورا سوت و کف زد یکیست ؟ هر دو با یک طناب باید مجازات شوند ؟ آیا الان هم کسانی هستند که ریگی را محارب بخوانند و  بنا به جایگاه  والایشان در خواست کنند که او را کمتر از پنج روز اعدام کنند ؟«فالمراد بالمحاربه و الافساد علی ماهو الظاهر هو الاخلال بالامن العام و الامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام» (المیزان، ج 5، ص 354)

 

در هر صورت محارب به کسی گفته می شود که ؛ 1- سلاح برکشد و 2- ایجاد ناامنی کند. این معنایی است که غالب مفسران قرآن آورده اند.


حالا خودتان قضاوت کنید . محارب چه کسی است؟

و احتمال می رود تا پایان محاکمه عبدالمالک ریگی حتی یک بار این واژه را در مورد او از رسانه ملی- دولتی و دیگر رسانه های فیلتر نشده نخواهید شنید .

و به یاد داشته باشیم که مجازات کسی که در خیابان شعار می دهد و یا حالا سوت و کف هم می زند برابر با کسی است که مدتی آزادانه هر که را بخواهد می کشد .

و شما آقای محترمی که هر روز از همه جا پرینت می گیری و برای روز مبادا بایگانی می کنی ؛ به خودت تلقین کن که ما هم همه چیز را فراموش خواهیم کرد ، حتی همان تصاویری که ماشین پلیس از روی مردم  عبور کرد .